הזד השרון 140174

עיר לצדי כביש פתח תקוה-כפא סבא . איחוד של כמה יישובים סמוכים , שנערך בכמה שלבים . ב ו 195 נתאחדו המושב רמתיים והדר ליישוב אחד שנקרא הדר רמתיים . ב 1963 נצטרף המושב רמת הדר וב 964 ו נצטרפה גם המושבה מגדיאל , ואז ניתן ליישוב המאוחד השם הוד השרון . במרוצת הזמן נכללו בשטח המועצה המקומית גם היישובים גני צבי נווה נאמן וגן מגד . , שטח שיפוטה 22 , 000 דונם , תושביה כ . 31 , 700 היישובים המהווים את הורהשרון : רמתיים בעבר מושבה , נוסדה ב 925 ו . מ 1949 מועצה מקומית ( המועצה המקומית הראשונה אחרי הקמת המדינה . ( הדר בעבר מושבה . נוסדה ב 929 ו . איזור של גידול הדרים , ומכאן שמה . רמת הדר בעבר מושב . נוסד ב . 1938 בתחילה התבסס על גידול הדרים ולול , אחר כך על משק מעורב . מגדיאל בעבר מושבה . נוסדה ב . 1924 שמה כשם יישוב קדום שהיה באותו איזור . במאורעות 936 ו939- ו סבלה מהתקפות ערבים מעבר הכפר ביר עדס , ובמלחמת העצמאות עמדה בקו החזית מול כוחות עירקיים וחיילי קאוקג'י . בתחומיה מוסד חינוכי "מוסינזון" ובו בית ספר מקיף ופנימית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור