הגליל (העליון והתחתון)

חבל ארץ הררי בצפון ארץ ישראל . גבולותיו : מצפון—נהר ליטני שבתחום לבנון , ממזרח-בקיע הירדן , מדרום-עמק יזרעאל , ממערב - מישור החוף הצפוני ( נקרא גם חוף הגליל . ( מתחלק לשני אזורים , הגליל העליון והגליל התחתון , ובקעת בית כרם ביניהם . הגליל העליון הגבוה באזורי אד 7 ישראל המערבית . משופע במשקעים ובמקורות מים וצמחייתו עשירה . מיושב למן התקופות הקדומות ביותר . בתקופת ההתנחלות נכלל בנחלות השבטים אשר ונפתלי , ומאוחר יותר התיישב בו גם שבט דן . לא נתבלט בחשיבותו בימי השופטים ובימי מלכות יהודה ומלכות ישראל , שמרכזן היה ביהודה ובשומרון . נהרס בחלקו בעקבות המלחמות בין מצרים ובין ארצות הצפון . היישוב היהודי בגליל העליון נתחזק בתקופת החשמונאים והיה ליישוב תוסס ופורח בימי המרד ברומי ואחרי מרד בר כוכבא . גם אחרי חורבן בית שני נותר בו יישוב יהודי צפוף למדי , שהחל להדלדל בעקבות רדיפות בתקופה הביזנטית . אחרי הכיבוש הערבי ( במאה ה ( 7 הורע מצבם של היהודים , ובתקופה הצלבנית חוסל היישוב בגליל העליון ( למעט פקיעין . ( במאה ה 6 ו קם בצפת מרכז של קבלה , שבהשפעתו החל היישוב היהודי בגליל העליון לפרוח מחדש , א...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור