־האון 209 237

קיבוץ לחופה המזרחי של הכנרת 3 , ק " מ מדרום לעין גב . משתייך לתק '' מ . השם סמלי ( און פירושו כוח . ( מיסודה של היאחזות הנח '' ל הראשונה . ( 1949 ) המייסדים — עולים מפולין ומהונגריה , אליהם נצטרפו אחר כך גרעיני נוער עובד מישראל ומתורכיה . שטחו 3 , 300 דונם , תושביו כ . 220 ענפי חקלאות : מטעים , גידולי שדה , מדגה , יענים . נופש : כפר נופש—חניון האון . במקום אנדרטה לזכר שני טייסים תורכים , שמטוסם נתרסק כאן ב . 1914 ליד הקיבוץ — חוף רחצה וחניון קמפינג , בתחומם שרידי כנסיה ביזנטית ובה רצפת פסיפס מן המאה ה . 6 ממזרח לקיבוץ - שמירת מצוקי הא 1 ן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור