גבעת אורחה (אל־ג'יח'ךאר) 230 259

תל במזרח רמת הגולן , כ 5 ק '' מ מדרום מערב לצומת רפיד . ליד כפר בדוי נטוש אל ג ' וח ' דאר ( כנראה , שיבוש של ג ' וח ' נדאר - תואר כבוד שהוענק למושל צפת במאה ה . ( 14 מתנשא לגובה 697 מ ' מעל פני הים . בחפירות שנערכו במקום נחשפו שרידי מיבנים מן התקופות הרומית , הביזנטית והממלוכית , אך נראה שהמקום היה מיושב גם בתקופות הכנענית והישראלית . בין השאר נמצאה במקום כתובת יוונית על גבי מצבת קבר : " הנחמי אנטוניה , שנה . " 27 לרגלי התל — מעיינות שהסורים אגרו את מימיהם בברכה והזרימו אותם דרומה . ליד הכפר שרית ת'אן חנות אורחה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור