גבע כרמל 146 229

מושב עובדים בחוף הכרמל 3 , ק " מ מדרום לעתלית . משתייך לתנועת המושבים . על שם היישוב הקדום גבע ( הנזכר בכתבי היסטוריונים מן המאות ה 1 וה ( 4 שנשתמר בשם הכפר הנטוש ג'בע , שעל אדמתו הוקם המושב . נוסד ב 949 ו , בידי עולים מתורכיה . שטחו 2 , 300 דונם , תושביו כ . 480 ענפי המשק : גידולי תבואה , ירקות , לול , רפת . בתחום הכפר הנטוש נחשפו שרידים עתיקים ושברי פסיפס . ליד הכפר נתגלה קבר חצוב מן התקופה הכנענית התיכונה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור