גבע 185 219

קיבוץ בעמק יזרעאל , כ 0 ו ק " מ מדרום מזרח לעפולה בכביש לבית שאן . משתייך לתק " מ . היישוב בנוי על גבעה , ומכאן שמו . נוסד ב , 1921 בידי קבוצת עולים מרוסיה ומפולין , בני העלייה השנייה והשלישית , שנתארגנה בשנים . 1918-1917 נקרא בתחילה '' קבוצת הגבעה . " שטחו 9 , 400 דונם , תושביו כ , 580 רובם בני הארץ . ענפי חקלאות : רפת , לול , מטעים , פלחה , שלחין . תעשייה : מפעלי מזון " ) גבע , (" מפעל למתקני פיקוד פנאומטיים ואוטומציה " ) בקרה . (" נופש : אתר דיג וארועיס " הפארקיון . " בקיבוץ נתארגנה ופועלת מקהלת זמר נודעת , ה '' גבעטרון . " במקום בית תרבות ע '' ש חבר הקיבוץ יוסף גוריון ומצבת זכרון לנופלים במערכות ישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור