ג'בל (אל(-מנטאר 183127

הר במדבר יהודה 12 , ק"מ מדרום מזרח לירושלים . גובהו 524 מ' מעל פני הים . פירוש שמו בערבית "הר המשמר , " שכן הוא מתנשא מסביבתו וממנו תצפית טובה לכל העברים . לדעת חוקרים הוא צוק הר עזאזל , שאליו נשלח שעיר החטאת ביום הכיפורים . בתקופה הביזנטית נבנו על ההר מנזר ומגדל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור