גבולות 099 069

קיבוץ בנגב הצפוני 7 , ק"מ מדרום מזרח לצומת מגן . משתייך לקיבוץ הארצי - השומר הצעיר . בתחילה-אחד משלושת המיצפים שהוקמו בנגב ב 943 ו לחקר תנאי ההתיישבות בו ( שני האחרים : רביבים ובית אשל . ( נוסד בידי חברי קיבוץ ארצישראלי ג ' ( כיום בחצור . ( ב 946 ו הוחלפו בגרעין "אלמגור " ( יוצאי רומניה ותורכיה ) וב 1949 עבר למקומו הנוכחי ונקרא " גבולות " על שוס קרבתו לגבול . במלחמת העצמאות שימש בסיס לגדוד 8 של הפלמ"ח . שטחו 12 , 500 דונם ( כולל מרעה טבעי , ( תושביו כ . 250  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור