גאליה 128144

מושב עובדים במישור החוף התינון 3 , ק " מ ממערב לרחובות . משתייך לתנועת המושבים . השם סמלי . נוסד ב 1948 בידי עולים מבולגריה . שטחו כ 2 , 000 דונם , תושביו כ . 890 בתחומי המושב — תל שלף : תל יישוב עתיק המזוהה עם אלתקה — עיר בנחלת שבט דן ( יהושע י " ט , מ " ד . ( על פי חרסיו היה מיושב בתקופות הכנענית התיכונה , הישראלית ובימי שיבת ציון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור