ג'אלוד 180164

כפר ערבי קטן בהר שומרון , כ 8 ק " מ ממזרח לכביש ראמאללהשכם , מצפון מזרח לחורבות שילה . תושביו כ . 300  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור