גאולי תימן 141 200

מושב בצפון השרון 8 , ק"מ מדרום לצומת חדרה . משתייך לארגון יישובי הפועל המזרחי . השם סמלי . גרעין המושב , עולים מתימן , נתארגן בכפר יעבץ ב 1947 ועלה על הקרקע ב . 1951 השיכון גאולי תימן אוחד עמו ב 992 ו . מספר התושבים כ . 300  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור