26r £dr ו 163

כפר ערבי בהרי ירושלים , כ 7 ק"מ מדרום מערב לירושלים , מעל לנחל רפאים שבו עוברת מסילת הבתל ירושלים-תל אביב . תושביו כ , 3 , 000 כולם מוסלמים . בנוי על חורבות העיר הקדומה ביתר , ומכאן שמו . בתחומי הכפר מעיין וברכת מים , שממנה מוזרמים המים אל חלקות העיבוד , דרך מערכת מסובכת של תעלות , עד היום הזה . שמה של ביתר אינו נזכר במקרא אך נזכר בתרגום השבעים . היתה מרכז חשוב אחרי חורבן בית שני ; בר כוכבא ביצר אותה , הפך אותה למרכז המרד ברומאים , שנמשך שלוש שנים , ובה גם נפל . תל היישוב הקדום מתנשא במעלה הכפר של ימינו וקרוי בפי הערבים ח ' רבת אל יהוד . רוב השרידים מכוסים , אך ניתן לראות בשטח את שרידי החומה ושרידי מגדלים אחרים , וכן שרידי מתקנים חקלאיים חצובים בסלע . על פי החרסים שנמצאו במקום היתה ביתר מיושבת בתקופה הישראלית ובימי המשנה והתלמוד ( התקופה הרומית והביזנטית . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור