ובךכה 178־ 75ו

יישוב קהילתי בעל אופי דתי בשומרון , מדרום לשכם , סמוך להר גריזים . על שם הר הברכה - הוא הר גריזים ( דברים י"א , כ '' ט . ( משתייך לארגון יישובי "אמנה . " מיסודה של היאחזות נת '' ל שהוקמה ב 982 ו ונתאזרחה ב . 1983 תושביו כ . 670  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור