(אל(-בךיג' 093 094

מחנה פליטים ברצועת עזה , בצד הכביש עזה-דיר אל בלח , כ 10 ק"מ מדרום מערב לעזה . פירוש השם — מצודה קטנה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור