159 209 «0se

כפר ערבי במערב הר שומרון , מדרום לבקעת עירון , כ 7 ק"מ ממערב לקיבוץ ברקאי . נוסד בסוף המאה ה 9 ו בית תושבים שבאו מן הכפר יעבד שבהרשומרון . נקרא על שמו של שיח ' ברטעה , שקברו נמצא על ההר שמעל לכפר . עד מלחמת ששת הימים היה הכפר מחולק לשניים : חלקו המערבי נכלל בתחום ישראל וחלקו המזרחי בתחום ירדן . תושביו כ , 2 , 500 כולם מוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור