»בר1ר חיל 116107

קיבוץ בנגב המערבי 6 , ק '' מ מצפון מזרח לשדרות . משתייך לתק '' מ . על שם היישוב הקדום ברור חיל , מקום מושבו של רבי יוחנן בן זכאי בימי בית שני . על ברור חיל מסופר בתלמוד , שבעת שהקיסר אדרינוס אסר על היהודים קיום מצוות מילה , נהגו היהודים שם לקיימה בסתר ולהודיע על המאורע בעזרת אור הנר וקול ריחייס . הקיבוץ נוסד ב 948 ו — האחרון שנוסד לפני הקמת המתנה - בידי חברי גרעין תנועת "הבונים , " שנתארגן במצרים ב 944 ו . ב 1952 עבר למקומו הנוכחי . במשך השנים קלט גרעינים נוספים מברזיל . שטחו 16 , 000 דונם , תושביו כ , 530 רובם יוצאי ברזיל . ענפי תקלאות : רפת , לול , דיר , מטעים , גידולי שדה . תעשייה : משרד אדריכלות נוף , מפעל פיצה " ) דקו , ( " שירותי מחשב " ) ענת . (" במקום בית תרבות על שם אוסולדו ארנייה , תפלומט ברזילאי שהיה נשיא עצרת האו '' ם בעת שהוחלט על חלוקת אר 7 ישראל . ( 1947 ) בתחומי הקיבוץ נחשפו שני קברים בנויים , אחד מהם מקושט בציורי חיות ועליו כתובות יווניות - כנראה מן התקופה הביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור