ברהאם 166155

כפר ערבי קטן בהרשומרון , כ 10 ק " מ מצפון מערב לראמאללה . תושביו כ . 300 לפי אחת הסברות - מקום היישוב הקדום ברחום , מקום הולדתו של עזלמות הברחומי , מגיבורי דוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור