195199 N(»)bTn/n>rn

כפר ערבי קטן ממערב לכביש בית שאן-יריחו , כ 12 ק " מ מדרום לבית שאן . תושביו כ , 500 כולם מוסלמים . ליד הכפר - ח ' רבת ברדלה , כנראה מקומה של העיר ברדלא ( או ברדליא , ( שנודעה בימי המשנה והתלמוד בזכות התנאים והאמוראים הרבים ששכנו בה . במקום שרידי מיבנים ומערות מן התקופה הרומית ומימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור