בךג' (אל־)פאךץה 88 ו 183

חורבת יישוב קדום בהר שומרון 4 , ק " מ מדרום מערב לטובאס , ליד הכפר מחים פארעה . בראשה — שרידי מגדל צלבני . היה מיושב למן התקופה הישראלית ועד לימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור