בךג' (אל־)מאלח 193193

שרית מבצר ממלוכי בגבול עמק בית שאן-הר שומרון , כ | 10 ק"מ ממזרת לטובאס . נועד לשלוט על הכניסה אל ואת אל מאלה . נשתמרה החומה החיצונית , שנבנתה אבנים מסותתות מבחוץ ומבפנים 2 . ק '' מ ממזרח למקום — חמאם אל מאלח : מעיינות חמים בתוך נוה מדבר קטן . על גבי המעיינות מיבני מרחצאות פשוטים , לידם מיבני מגורים ששימשו את המתרחצים . כיום כלול האתר בתחומי מתנה צבאי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור