בךג' ךאיקת (אל(-עמךין 121035

חורבות מצודה עתיקה על גבעה בנגב , כ 0 ו ק '' מ מצפון מערב לשדה בוקר . במקום שרידי מיבנים עגולים מן התקופה הכנענית התיכונה או מן התקופה הישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור