בךג'בךךאףל 173154

שרידי מצודה צלבנית בדרום הר שומרון , כ 0 ו ק " מ מצפון מזרח לראמאללה , בצד הכביש לשכם , כקילומטר מצפון לכפר יברוד . הוקמה כנראה בידי המלך הצלבני בולדוין , שנקרא בפי הערבים ברדאויל . לבד משרידי המצודה , שצורתה מעויינת , מצויים במקום שרידי ביצורים נוספים מאותה תקופה . החרסים מעידים שהמקום היה מיושב גם בתקופה הישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור