בךג' בביל 213 292

מוצב סורי לשעבר בצפוךמערב רמת הגולן 2 , ק " מ ממזרח לשאר ישוב , בין שני המוצבים הנודעים תל עזאזיאת ותל פח'ר . בעת הפריצה לאיזור זה במלחמת ששת הימים , נערכו על מוצב זה ועל המוצבים הסמוכים קרבות קשים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור