בר ג1»רא 157126

מושב עובדים בהר יהודה , בצד הכביש ירושלים — עמק האלה , כ 5 ו ק " מ מדרום מערב לירושלים . משתייך לארגון משקי חרות-בית '' ר . על שם בר גיורא , ממנהיגי המרד הגדול נגד רומי . נוסד ב , 1950 בשטח "מחנה עלאר —"מחנה נופש צבאי בריטי לפני הקמת המדינה . בתחילה היה כפר עבודה ונקרא "איתנים . " מ 954 ו מושב . שטחו כ 700 דונם , תושביו כ . 320 במקום אכסניית נוער , ושנים אחדות שכן בו גם בית ספר שדה , שהועבר אחר כך לגילה . כ 2 ק " מ מצפון למושב , ליד מסילת הברזל ירושלים-תל אביב , תחנת הרכבת "בר גיורא , " שנקראה בעבר תחנת דיר א שיח . '  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור