בקעת סאניר (מךג' סאניר)

בקעה קטנה ופותה בהו שומרון , בין שכם לג ' נין . נתהוותה עקב תהליכי המסה קרסטיים והיא חסרת ניקוז ומוצפת בימי החורף .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור