בקעת א1נ1

בקעה במרכז הארץ . גבולותיה : בצפון—כביש פתח תקוה-תל אביב , בדרום - כביש תל אביב-רמלה , במזרח - הר יהודה , במערב - מישור החוף . מקור השם מן התנ '' ך ( נזכרת בספר נחמיה ו , ' בי . ( כיוונה הכללי צפון מערב-דרום מזרת , ונחל אילון חוצה אותה לאורכה . משופעת במקורות מים , אדמתה פוריה ויש בה יישובים עירוניים וחקלאיים רבים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור