בקעאתא 223 289

כפר דרוזי בצפון רמת הגולן , ממזרח לכביש עין זיון-מסעדה 4 , ק " מ מדרום לברכת ראם . תושביו כ . 4 , 530 בנוי על חורבות יישוב מן התקופה הביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור