אל־)בק»עה (בהר שומרון)

בקעה בהר שומרון , מצפון לכביש ג ' פתלכ-שכם , מדרום מזרח לטובאס . אורכה כ 12 ק " מ ורוחבה 5-2 ק " מ . מצפון תוחם אותה ראס ג ' דיר ומדרום מזרח-ג ' בל טמון . בבקעה נמצאו מספר אתרים קדומים , והוקמו היישובים בקעות ורועי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור