בני דרור 85ו42ו

מושב עובדים בשרון , בצד כביש פתח תקוה-חדרה , כקילומטר ממזרח לאבךיהודה . משתייך לתנועת המושבים . נוסד ב , 946 ו בידי משוחררים מן הצבא הבריטי , ומכאן שמו הסמלי . שטחו כ 2 , 800 דונם , תושביו כ . 330 ענפי חקלאות : פרדס , מטע סובטרופי , רפת , לול , משתלות . תעשייה : מפעל מוצרים פלסטיים " ) דרור פלסט , (" נגריה " ) סיפר קיד . ("  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור