בן שמן (שיכון) 14381517

שיכון שקם במרוצת השנים ליד כפר הנוער בן שמן וב ו 199 הוכר כיישוב עצמאי . תושביו כ . 80  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור