בן שמן (כפר הנוער) 14331518

יישוב מוסדי ( מוסד חינוכי וכפר נוער ) בשפלת לוד , כ 4 ק " מ ממזרח ללוד . מקור השם מן הפסוק "כרם היה לידידי בקרן בן שמן" ( ישעיהו ה ' , א . ( ' מיסודו של בית ספר חקלאי "קרית ספר , " שהוקם ב 906 ו ביוזמתו של איש ביל '' ו ישראל בלקינד לחינוכם של יתומי הפרעות ברוסיה . בית הספר נסגר כעבור שנה . ב 1909 שימש כמחנה עבודה לנוטע' "יער בךשמן . " המקום נוטש במלחמת העולם הראשונה ונוטש שוב בשנים . 1926-1922 ב 1927 הוקם בו , ביוזמתו של ד '' ר ז ' להמן , כפר הנוער הקיים עד היוס . במלחמת העצמאות היה המקום נתון במצוד , שהוסר במבצע "דני , " עם כיבושה של לוד . המוסד החינוכי כולל בית ספר יסודי ובית ספר תיכון כפרי שש שנתי עם פנימיות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור