בלעמה 177 205

תל קדום גדול בצפון הר שומרון 1 . 5 , ק " מ מדרום לג ' נין . כנראה מקומה של העיר יבלעם , הנזכרת בספר יהושע ( י " ז , » " א ) וכן בספר שופטים ובספר דברי הימים בי . היה מיושב כמעט ברציפות למן התקופה הכנענית הקדומה ועד 'מי הביניים . בחלקו הצפוני של התל שרידי מיבנים מימי הביניים וקבר קדוש מוסלמי . לרגלי התל ממזרח — פתחה של נקבת מים עתיקה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור