בכורה 196 206

מרכז כפרי בדרום עמק בית שאן . השם סמלי : עמק בית שאן מצטיין בפירות מבכירים . נוסד ב . 1956 משמש את היישובים רחוב , רויה , שדי תרומות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור