ביתניה עלית 201235

אתר זכרון במזרח הגליל התחתון , בצד כביש יבנאל-כנרת , סמוך לצומת פוריה-אלומות . במחנה שהוקם במקום זה ב 920 ו נתארגנה תנועת השומר הצעיר לקראת הקמת הקיבוץ הארצי . האתר — אוהל בטון ענק — הוקם ב 964 ו במלאת 50 שנה לתנועת השומר הצעיר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור