166143 £f>rddr

עיירה ערבית גדולה בצפון הר יהודה , כ 4 ק " מ מדרום מערב לראמאללה . אולי מקומו של היישוב בית און , הנזכר במקרא פעמים אחדות . תושביה כ . 2 , 300 במקום שרידי מיבנים , ברכות וחלקי פסיפס מימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור