החפירות בב»ת שאן 1 אמפיתיאטרון רומי 2 רחוב ושכונה מן התקופה הביזנטית 2 תיאטרון » המרחצאות 5 פסיפס טיכה 6 רחוב העמודים 7 מקדש 8 "נימפאון" 9 רחוב העמודים 10 מונומנט 11 הבסיליקה 12 טור עמודים מן התקופה הרומית 13 רחוב חנויות ביזנטי