בית (א(-תש 142 095,143 096

כפר קטן בדרום הר יהודה , כ 17 ק " מ מדרום מערב לחברון , בצד כביש תרקומיא-א דאהריה . יש בו שני חלקים-עליון ( בית א רוש אל פוקא ) ותחתון ( בית א רוש א תחתא . ( תושביו כ , 650 כולם מוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור