*בית קמה 27 095 ו

קיבוץ בצפון הנגב , בצד כביש קרית גת-באר שבע , כ 20 ק"מ מצפון לבאר שבע . משתייך לקיבוץ הארצי - השומר הצעיר . השם סמלי , על פי הפסוק "והיה כאסוף קציר קמה " ( ישעיהו י , " ז ה . ( ' נוסד ב , 949 ו בידי גרעין שנתארגן בהונגריה ב 946 ו , ובתחילה נקרא "ספיח . " במשך הזמן נקלטו בקיבוץ גרעינים של יוצאי פולין , צרפת , ארגנטינה וילידי הארץ . שטחו 15 , 500 דונם , תושביו כ . 250 ענפי חקלאות : פלחה , גידולי שדה , מטע , לול . תעשייה : מפעל למוצרי רפואה " ) קמה פארם . (" מדרום לקיבוץ , ליד צומת קמה , גלעד לזכר לוחמי חטיבת "יפתח " של הפלמ " ח שנפלו בקרבות בנגב במלחמת העצמאות . מצפון לקיבוץ — שמירת רורבת פירה - שטח סלעי חשוף בחלקו ומכוסה בחלקו בצמחיה עשבונית המעלה באביב שפע של פריחה ססגונית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור