בית צפאפא =) ס169128 ('

כפר ערבי בדרום ירושלים ובתחום שיפוטה . תושביו כ , 800 ו . במלחמת העצמאות שימש בסיס להתקפות על ירושלים העברית . ממלחמת העצמאות ועד מלחמת ששת הימים נכללה מחציתו הדרומית בתחום ירדן ומחציתו הצפונית בתחום ישראל . במקום נחשף במקרה קבר משפחתי מסוף המאה ה 5 ובו תא תפילה עם רצפת פסיפס , ארון קבורה מעופרת מקושט בצלבים וכתובת יוונית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור