בית ציר 159111

תל בהר יהודה , בצד כביש בית לחם-חברון 6 , ק"מ מצפון לחברון ( ח'רבת א טביקה . ( מקומה של העיר בית צור הקדומה , ששלטה על דרך חברון-ירושלים ועל כן היתה זירת קרבות בתקופות שונות . בתקופת ההתנחלות נכללה בנחלת שבט יהודה ( יהושע ט " ו , נ " ח . ( נמנתה עם הערים שביצר רחבעם ( דברי הימים ב , ' י"א , זי . ( ליד בית צור הביס יהודה המכבי את ליסיאס בקרב אחד והובס בקרב שני . המקום בוצר מחדש בית שמעון החשמונאי . בית צור נזכרת בימי שיבת ציון כעיר חשובה שתושביה השתתפו בבניין ירושלים . בחפירות שנערכו במקום נתגלו בח ' רבת א טביקה שרידים מן התקופה הישראלית , ובת'ךבת בךג' א צור נתגלו שרית מבצר צלבני הבנוי על חורבות מצודה ביזנטית . כן נמצאו במקום סימנים המעידים על ישוב למימי שיבת ציון ועד לתקופה העותומנית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור