בית פזךיכ 181175

כפר ערבי גדול בהר שומרון , כ 0 ו ק " מ מדרום מזרח לשכם . לפנים כפר שומרוני ושמו פרח'ה . תושביו כ , 4 , 000 כולם מוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור