בית פג'אר 164114

כפר ערבי גדול בהר חברון , ממזרח לכביש בית לחם-חברון , כ 5 ק " מ מדרום מזרח לכפו עציון . תושביו כ . 7 , 000  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור