בית סיךא 154144

כפר ערבי קטן בצפון עמק אילון , בצד כביש ראמאללה-לטרון , כ 0 ו ק " מ מצפון מזרח לצומת לטרון . ייתכן שכאן מקומה של אזן שארה - אחת משלוש הערים שבנתה שארה בת אפרים בן יעקב ; שתי האחרות : בית חורון תחתון ובית חורון עליון ( דברי הימים א , ' ז , ' כ " ד . ( תושבי הכפר , 1 , 000 , כולם מוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור