*בית סוריכ 64136ו

כפר ערבי קטן בהרי ירושלים , כ 6 ק " מ ממזרח למעלה החמישה . לידו מוצא נתל שורק , ואולי זהו מקור שמו . תושביו כ , 800 כולם מוסלמים . בתחומי הכפר נמצאה רצפת פסיפס מן התקופה הביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור