בית סוסין 148134

כפר נטוש בשפלת יהודה , בצד הכביש צומת שמשון-צומת נחשון , ליד תעוז . היה מיושב עד מלחמת העצמאות . ליד הכפר תל מלאכותי קטן שעל פיסגתו נראים שרידי רזומה בנויה אבני גויל . במקום נמצאו שרידים וחרסים מן התקופות הרומית , הביזנטית והערבית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור