בית מרסיס 141095

כפר ערבי קטן בגבול הר חברון ושפלת יהודה , בצד כביש תרקומיא-א דאהריה . תושביו כ , 350 כולם מוסלמים . לידו תל בית מרסים . בחפירות שנערכו במקום נחשפו שרידי יישוב עתיק מהתקופה הכנענית ומהתקופה הישראלית . כ 2 . 5 מדרום מערב לכפר-שמורת מוךן . בתחומיה : גבעת מוח , חרבת מורן , חרבת דגש וצפון בקעת יבל . במורדות הגבעות שבין תרבת דגש לחרבת מורן נתגלו מחילות מסתור ששימשו את מורדי יהודה בימי מרד בר כוכבא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור