בית ליד (בשומרון) 85 ו 163

כפר ערבי בהר שומרון , מדרום לכביש שכם-טול כרם , כ 8 ו ק"מ ממערב לשכם . הוקם בידי יוצאי כפר בית ליד ששכן לפנים בשרון , ליד צומת השרון שנקרא לפני כן צומת בית ליד . מספר תושביו כ , 4 , 000 כולם מוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור