בית לחם 169123

עיר ערבית בהו יהודה 7 , ק"מ מדרום לירושלים . מקומה של העיר בית לחם המקראית ועיר מקודשת לנוצרים . מספר תושביה כ . 24 , 000 רובם נוצרים . ענפי הכלכלה העיקריים : מסחר , מלאכה , תעשיית חפצי קודש נוצריים ומזכרות , תיירות שירותים . תולדות העיר נזכרת במקרא בבמה שמות : אפרת , בית לחם אפרתה , בית לחם יהודה . מקום קבורתה של רחל אמנו בראשית ל"ה , י '' ט . ( ממנה בא הנער הלוי המתואר בסיפור פסל מיכה ( שופטים י"ז , ז ' ואילך . ( מקום ההתרחשות של סיפור מגילת רות . כאן נולד דוד בן ישי וכאן נמשח להיות מלך . בימי בית שני נתפסה בית לחם בידי האדומים , שגורשו ממנה אחרי כן בידי יוחנן הורקנוס החשמונאי , לפי המסורת הנוצרית , מקום הולדתו של ישו . בתקופה הביזנטית נאסר על היהודים לגור בבית לחם . מופיעה במפת מידבא מן המאה ה . 6 נכבשה ! 1100 בידי הצלבנים , נחרבה במלחמות שביניהם ובין המוסלמים ונבנתה מחדש . ב 70 וו ביקר בה איש המסעות הנודע רבי בנימין מטודלה . ב 244 ו נפגעה מידי התורכים ושוקמה אחרי כן . בסוף המאה ה 5 ו נפגעה קשה מן המלחמות שנערכו אז בין נוצרי בית לחם ובין המוסלמים מחברון . נתפתחה כמקום עלייה ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור