בית ירח 204 236

תל גדול לחופה הדרומי של הכנרת , ליד מוצא הירדן . מקומה של העיר הקדומה בית ירח או בית אריח , ששכנה בצומת חשוב של "דרך הים , " שממנו הסתעפה דרך מזרחה . בחפירות שנערכו במקום נחשפו 16 שכבות יישוב . הוקמה לראשונה בתחילת התקופה הכנענית הקדומה , חרבה בתקופה הכנענית התיכונה , ונבנתה מחדש בתקופת בית שני . בתקופה ההלניסטית נקראה פילוטריה , על שם אחותו של תלמי פילדלפוס . בתקופה הרומית הוכרזה עיר חופשית ונקראה אריח ( זכויותיהן המיוחדות של בית ירח ושל העיר האחות צנבת הסמוכה נזכרות גם בתלמוד . ( רוב תושביה באותה תקופה היו יהודים . בפי הערבים נקראה אל כיד . במקום נחשפו חומות העיר מן התקופה הכנענית הקדומה ; אבן בזלת מעובדת ונקב במרכזה - הדומה לעוגן קדום ; מבנה גדול " ) מבנה המעגלים ( " ששימש , לפי סברה , כאסם תבואה ציבורי גדול ; בית מרחץ מפואר מן התקופה הרומית ; שרית בית כנסת מן המאות — 5-4 מהגדולים בארץ ובו שרידי רצפת פסיפס ; וכנסיה ביזנטית . ליד התל - אהלו , מדרשה ובית ספד אזורי ליישובי עמק הירדן ( ראה שם . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור