בית חשמונאי 142144

יישוב כפרי בשפלה 5 , ק " מ מדרום מזרח לרמלה , ליד המושב עזריה . תושביו כ . 870 על שס שמעון החשמונאי , כובש גזר הסמוכה . הוקם ב 972 ו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור